Catucuwassa jo wuodesta 1748!

Yhdistys nimeltä Helsingin Wanha Waruswäci ia Caupungin Hywät Asuckat perustettiin Helsingissä 1997. Se kokoaa riveihinsä niitä henkilöitä, jotka haluavat harrastaa ja elävöittää 1700-luvun historiaa. Jäseniä on satakunta ja joukko jakaantuu kutakuinkin tasan musketööreihin ja kaupungin hyviin asukkaisiin.

Cuten caickialla nycyän cowin yleistä on, ajan-cohtaisen toimintamme löydätte facebookista

Kymmenes Wiettelewä Joulubaali 2016

Haluamme Teidät terwetulleixi toiwotta LAUANTAINA 26. MARRAS=CUUDA Wiaporin historianharrastajien PIRUN=CIRCOSSA wietedtäwän Joulu=Baalijn saapuwaxi. Juhlistamme cymmenedtä Joulu=Baalia, secä päätämme Helsingin Wanhan Waruswäen Ia Caupungin Hywien Asuckaiden 20. Juhla-Wuoden suureen ilon=pitoon!

Lisätietoja: hww.fi/joulubaali-2016

Wiaporin Kekri 2016

Lauantain 5.11. Suomenlinnan Kekrin avausnäytös tapahtuu Helsingin Wanhan Waruswäen ia Caupungin Hywien Asuckaiden toimesta klo 15.15. Esitys alkaa musketöörien ja trossin eli siviilien paraatilla joukon saapuessa lauttarantaan, jossa esitys pidetään. Waruswäki esittää äksiisin Hänen Majesteettinsa Kuninkaallisen Reglementin 1751 perästä, sekä avaa Suomenlinnan kekrin juhlallisin kunnialaukauksin musketeilla ja tykillä. Tervetuloa!

Erkin epistolat

Erkin Epistolat WWW

Jäsentietojen päivitys

Huomio, huomio, huomio kaikki jäsenet!!!

Kaikkia jäseniä pyydetään mitä ankarimmin vahvistamaan yhteystietonsa pikimmiten. Tällä varmistatte, että kutsu yhdistyksen vuosikokouksiin tulee varmasti perille! Tehkää se heti tällä lomakkeella.

Liittycaa jasenexi

Tervetuloa mukaan toimintaan! Wanha waruswäki ja kaupungin hywät asukkaat ottavat sinut awosylin wastaan!

Helsingin Wanha Waruswäci ia Caupungin Hywät Asuckat r.y.

Olemme joukko historian ja mustaruutiammunnan ystäviä. Harrastamme 1700-luvun historiaa myös käytännössä.

Osastomme uniformut ovat tarkkoja jäljennöksiä Helsingin Kaupungin Jalkaväen asusteista vuodelta 1748. Tuohon aikaan jokaisen veroa maksavan miehen oli hankittava itselleen varusteet ja liityttävä kaupungin varusjoukkoon.

Helsingfors Gamla Wapenkar och Stadens Gode Innewanare r.f.

Vij äro ett sällskap af historiavänner hvem äro intresserade om 1700-talets historia också i praktiken. Vårt sällskap hafver namnet Helsingfors Gamla Wapenkör och Stadens Gode Innewånare r.f.

Våra uniformer äro exakta kopier af utrustning för Helsingfors Stads Infanteri från Åhr 1748. Under 1700-talet var varje skattbetalande stadens innevånare skyldig att skaffa sig en full utrustning och vara med i vapenkåret.

Become a member

Become a member in H.W.W.C.H.A.