Sweaborgs Julbal 2011 Facebook     -      suomeksi     -      in English     -      på Svenska    

Sweaborgs Historiska Julmarknad, 12:00 till 17:00


Aterimet Aterimet

Efter inwighningen komma wij alla att samlas till stor Historisk Julmarknad i tenaljien von Fersen (aldeles intill salig feltmarskalken, grefven och commendeuren Augustin Ehrensvärds graf och musée). Till förseljning komma Sellskapet Gustafs Skål erbijuda underbara repliquer af producter såsom glas, porselin, tygher, besticker, ljusstakar, et cetera, et cetera. Dessutom ett rikt utbudh utaf kläder och andre accessoarer. Icke att förgliömma ähr att Föreningen Brage komma föra fram sine wackhraste skor för båd damer och herrar. Detta förutom äfwen sin authentiska collektion af kläder, spännen, tygher, et cetera, et cetera. Widare komma det finnas en mengd utaf ull- och bomullstyger, sömnadmaterialer och antiquiteter med mera. Mången historieintresserad komma att legga fram sitt hanthwerk, konfection, accessoarer, och mycketh annat på sina loppisbord å denna grand marché aux pusses.. Wilket perfekte tillfelle att finna den lille piece som saknas Eder outfit!

Deltagare intresserade utaf ett förseljningsschema förvärfvar detta enklast genom Fråga på info (at) hww.fi.

Sweaborgs Historiska Julbal, 17:00 till midnatt

Elias Martin: Dans på Sveaborg, år 1764.

Klockan aderton öppnas wår traditionella Julbal å Sweaborg.

Såom de historiske källorne berätta:.. "Sveaborg var på 1700-talet inte bara en militär befästning, utan också en stad som hade fler invånare än Helsingfors. Officersfamiljerna roade sig med picknickar, danser och maskerader. De läste böcker samt lyssnade på och spelade musik. Sveaborg hade också många amatörteatrar och begåvade militärmusiker. "

Wij hafwer detta åhr, för Eder, förberett ett modeste traditionellt julbord (smörghåsbord), på wilket fölijer olika divertisementer, dans och spel för Edert höga nöije och nijutning. Historisk dräckt anbefalles!

Aterimet

Aterimet

Aterimet

Wadh I behöven för att deltaga

För att deltaga i Julbalen wänligen registreren eder i förwäg här

Julbalen ges exklusifvt för medlemmar av HWW och Gustafs Skål. Wij beden eder blott erlägga en blygsam awgift om tjugo Daler (20 €) silfvermynt för att tecka wåra kostnader. De fattige medhborgare som icke ännu ägia ett medlemsskap i wår Société kunna anslute sig dertil här.

Betalning till: Helsingin wanha waruswäki ja kaupungin hyvät asukkaat r.y. (Helsingfors Gamla Wapenkår och stadens gode innevånare)
Bank: Sampo Bank: 800.015-70.513.268.

I behöfven äfven desse personlige tillhörigheter:

  • Historiskt 1700-tals klädning
  • Historiskt talrik & knif
  • Om I hafven rådh, en moderne uppfinning i form utaf en gaffele
  • Et glas
  • Alla och enwar tager med sig egien dryck
  • Herrskap medthager accesoarer i enlighet därmedh och fattigth folk taga ock wadh de kunna
  • I behöfven också ett historiskt correcte festhumeur.


Ruutikellari

Hurusom man sig dit tager

Sweaborgkarta, Kvarnsal, (nr. 5 på kartan).

Sweaborgfärjans tidtabell.

Gångväg på kartan.

www.ytv.fi ruttsök / Finland.

Färijan afgår från Salutorget kl. 10:40 för att taga Eder i exactement tid till julinwighningen. Om I enkom komma till julbalen afgår then bästa färijan kl 16:40. Gångafståndet till tenalijen von Fersen ähr ca 1 km. The siste färjorne till "continenten" lemna Sweaborg kl, 1:40 och 02:20.

På kartan: 4 = tenaljen von Fersen, 5 = tenaljen von Fersens kvarnsal, 7 = krutkällaren, 17 = Restaurang Chapman, 18 = Café Piper.

Från Salutorget, Lör och Sön

  06.20T  13.40  20.40T
  07.00T  14.20  21.20T
  07.40T  15.20  22.20T
  08.20T  16.00  23.20T
  09.00T  16.40  0.20T
  09.40T  17.20  1.00T
  10.40T  18.00  1.40T
  11.20T  18.40  2.20T
  12.00T  19.30 
  13.00  20.00T 
Fron Sveaborg, Lör och Sön

  06.00T  13.20  20.20T
  06.40T  14.00  21.00T
  07.20T  14.40  22.00T
  08.00T  15.40  23.00T
  08.40T  16.20  0.00T
  09.20T  17.00  0.40T
  10.20T  17.40  1.20T
  11.00T  18.20  2.00T
  11.40T  19.10 
  12.20T  19.50