Arwon Mamsellit ynnä Waimo=wäci, Herrat, Porwarit ja muut Säätyläiset

Haluamme Teidät terwetulleixi toiwotta lauantaina 29. Marras=Cuuda Wiaporin Linnoituxen Joulun Awauxeen: 1700-luwun marckinoille: ynnä sen perästä ilta=wijden kellon lyömällä historianharrastajien Tenalji von Fersenissä wietettäwän Joulu=Baalijn saapuwaxi.

Linnoituxen Joulun Awauxen äksiisinäytös ynnä 1700-luwun Marckinat ylös-pannan yhteisydesä keskenäns Helsingin Wanhan Waruswäen ia Caupungin Hywien Asuckaiden ynnä ruotsalaisten historian- harrastajien sekä itsensä Sweaborgin linnoituxen canssa.


Huomatca edtä Joulun=Awaus pidetän tänä Wuonna Suurella Linnan=pihalla, Ehrenswärdin haudan luona! Suuri Paraad lähtee lautta=rannasta klo 11:30!

Ystävällisesti Teidän,
        H. W. W. C. H. A.

Hänen Majestetins Puhe, secä Helsingin Wanhan Waruswäen äxiisi secä Caupungin Hywien Asuckaiden Parad klo, 11.30

Hänen Maj:nsa esitdä iuhlallisen puhensa Joulun awauxen cunniaxi Wiaporin Suurella Linnan=pihalla (Ehrensvärdin hauta) kello 12:00, ionca peräsdä Helsingin Wanhan Waruswäci suoritta mousquet=äxijsin wuoden 1752 reglementin perästä, nijn mousquetin cuin kanuunan laucauxien säestyxellä Hänen Majestetins kunniaxi.

Mousqueteurit ia Caupungin Hywät Asuckat osallistuwat Paradijn 1700-luwun asuihin puceutuneina. Paradi tule cocoon lautta=rannassa klo 11:30 ja tule yhtenä jouckona Linnan=pihalle ja Ehrenswärdin haudalle marssiman.

Micäli halajatte idse esiintyä Paradissa ynnä sen perästä osallistua Joulu=Lounaalle on syytä ilmoittautua etucäten ja ensi tilasa kiriekyyhky=wiestillä osoitteeseen info [ät] hww.fi


1700-luwun Marckinat
klo 13-17

Linnoituxen Joulun awauxen ja Joulu-Lounaan perästä sijrrymme 1700-luwun marckinoille, jossa on tarjolla erilaisia upeita tuotteita, cuten aicalaista porslijnia, lasia, cynttilän=jalcaa, cangasda, weistä ynnä haruckaa, ja muuta caunisda ja cäytännöllisdä waatetta, esinettä ynnä muuta marckina-calua.

Föreningen Brage tuo nähtäwäxi naisten ynnä miesten cengää, solkea, polwi=suckaa, kangasta, ynnä muuta tuotetta joita heillä on tarjota nijn historian=harrastajalle cuin kansan=puwuista cijnnostuneille.

Yhtä lailla tarjolla on montaa erilaista, harrastajain walmistamaa aicalaista uutta ja cäytettyä waatetta ym. tarwe=calua historian=harrastajien ja wanhoista tawaroista ja caluista cijnnostuneiden tarpeisijn.

1700-luwun marckinoille on kaickille wieraille pääsy ilman maxua.

Hänen Majesteettinsa on tahtonut caikille saattaa tiettäwäxi, että 29.11. culuwa ajastaikaa on jocaizen cansalaisen oiceus lunasta 1700-luwun marckinoilta caupustelijan tuoli ja myymän eli tarjolle paneman waatteita ym. tarwe=calujaan, sillä edellytyxin, että kyseessä olewat myynti=tawarat edustawat Wiaporin historian wanhaa ajastaicaa.

Haluckat woiwat otta yhteyttä Protocoll Secreterareen lähettämällä kiriekyyhkyllä wiesti osoitteeseen info [ät] hww [piste] fi.
Päivän ohjelma

Noin klo 11:30 — Hänen Majesteettinsa Adolf Fredrikin Puhe
Musketöörien äksiisi ja kunnialaukaukset tykillä ynnä musketeilla
Klo 12–13 — Helsingin Wanha Waruswäci ia Caupungin Hywät Asuckat nauttivat lounaan (vain Paradin osallistuneille ia warhain ilmoittautuneille jäsenille)
Klo 13:00 — 1700-luvun markkinat avataan Tenalji von Fersenissä
Klo 13–17 — Pukusulkeiset, eli mahdollisuus tutustua 1700-luvun univormuihin ja asuihin sekä niiden materiaaleihin, mittoihin, kaavoihin, kankaan leikkaamiseen ja ompeluun. Otata paikan päällä itsestäsi kaavoja varten mitat ja tutustu ompelijoihin, joilta voi vaikkapa tilata itselleen valmiin asun.

Muskettisulkeiset, eli mahdollisuus tutustua 1700-luvun aseisiin, mustaruutiammuntaan ja sotahistorian elävöittämiseen.
Klo 13:30 — Chapmanin tykkisluupin esittely
Klo 14:00 — Chapmanin tykkisluupin esittely
Klo 17:00 — 1700-luvun markkinat päättyvät

Joulun avajaisiin ja Joulumarkkinoille on yleisöllä vapaa pääsy.

Wiaporin Linnoituxen Joulu=Baali

Juhlakattaus

Olemme walmistaneet menneiden ajastaicojen muistelijoille seisowan pöydän aica=cauden ruoca=paloja ja juomia. Nautintaa seura erilaiset esityxet, ynnä tanssit, pelit ja leikit, jotka warmasti tulewat Teitä miellyttämän. Pyydämme Teitä warustautumaan 1700-luwun Wiaporin aicaisella historiallisella asulla ynnä tuoman mucanans omat ajan=mucaiset aterimet eli calut cuten ajan tapaan cuulu.

Tilaisuus päättyy kello 24.

Joulu=baali on Helsingin Wanhan Waruswäen ia Caupungin Hywien Asuckaiden yxityis=tilaisuus, johon osallistuminen edellyttää Societémme tai sisaryhdistystemme jäsenyyttä, ynnä waatimatonta colmenkymmenen eerikin taalerin (30 €) henci=rahaa. Nijlle raukoille, joille Societémme jäsenyys ei wielä syystä eli toisesta suotu ole, tule heidän ensin uusina jäseninä yhdistyxen lijttymän täällä.

Huom. Tilaa on rajallisesti ja sixi jokaitzen tulee ilmoittautuman ajoissa kiriekyyhky=wiestillä info [ät] hww [piste] fi

Baalin ohjelma

Klo 17:00 — Joulubaali alkaa
Klo 18:00 — Illallinen
Klo 19:00 — Ohjelma
Keskiyö — Joulubaali päättyy
n. Klo 23:40 — ensimmäinen lautta mantereelle
n. Klo 00:20 — toinen lautta mantereelle
n. Klo 01:00 — kolmas lautta mantereelle
n. Klo 02:00 — viimeinen lautta mantereelle

Wiaporin lautan aikataulut löytyvät täältä.

Ilmoittautuminen

Joulubaaliin osallistuminen vain yhdistyksen jäsenille.

Ilmoittautuminen sunnuntaihin 15.11. mennessä ennakkohintaan 30 € osoitteessa hww.fi.

16.11. jälkeen osallistumismaksu on 50 €. Ilmoittautuminen aikaisin kannattaa!

Lisätietoja sähköpostitse info [at] hww [piste] fi.

Pankkiyhteys: Helsingin wanha waruswäci ia caupungin hywät asuckat r.y. Sampo Pankki: 800015-70513268.

Liittymislomake löytyy täältä.

Aicalaisten kertomuxisa on ylös=kirjoitettu linnoituxen baaleista seuraawasti:

"Suomenlinna ei ollut 1700-luvulla ainoastaan sotilaallinen linnoitus, se oli myös kaupunki ja siellä oli enemmän asukkaita kuin Helsingissä. Upseereiden perheiden elämään kuuluivat picnikit, tanssiaiset ja naamiaiset. He lukivat, kuuntelivat ja soittivat musiikkia. Viaporissa oli amatööriteattereita ja taitavia sotilassoittajia."

Elias Martin: Tanssivia vieraita juhlassa Viaporissa vuonna 1764.

"Vuoden 1763 neljäntenä joulupäivänä koko soittokunta saapui juhliin. Kohoteltiin pöydässä maljoja ja laulettiin soittokunnan säestyksellä. Illalla alkoi tanssi menueteilla, ja tanssivalikoiman päätteeksi oli ohjelmassa aikakauden uusia suosikkeja, kontratansseja. Väki istui pelipöydissä, ja juhlan kruunasi kaakaotarjoilu."
1700-luwun marckinoista

Culutetun waatteen pois-wahetus ja caupustelu 1700-luvulla.

Lähde: "Säätyläisnaisten pukeutuminen Suomessa 1700-luvulla" (Riitta Pylkkänen)

Epämuodikkaiden käytettyjen vaatteiden myynti oli yleistä 1700-luvulla. Niiden hankinta tarjosi usein varattomille tilaisuuden "säädynmukaiseen" pukeutumiseen, Vuosisadan alussa tuotiin Ruotsi-Suomeen iImeisesti ulkomailtakin hienoja kãytettyja vaatteita koska niiden tuonti kiellettiin 1735 ja 1738 sekä jälleen vuoden 1771 meritullihinnastossa. Amiraali C. Tersmeden kertoi muistelmissaan, miten hän myi koreat pukunsa palattuaan 1740 kotimaahan pitkältä ulkomaan matkaltaan, jonka kuluessa hän oIi teettänyt Arnsterdamissa ja Lissabonissa sikäIäisen käsityksen mukaan melko yksinkertaisia samettipukuja. Ruotsissa moinen hienous oli kiellettyä. Samoin kävi 1744, jolloin Tersmeden kuului kruunuprinsessa Loviisa Ulriikaa Berliinistä noutaneeseen lähetyskuntaan. Voidakseen esiintyä Berliinin hovissa arvonsa mukaisesti Tersmeden oli teettänyt Saksassa kolme hopeakirjontaista silkkipukua, joista hän kotiin palattuaan myi yhden teatteriin ja antoi ratkoa toiset kaksi pukua, käyttääkseen niiden kankaat sukulaisilleen lahjaksi annettavien myssyjen, bindmyssor, päällystämiseen.

Suomessakin myytiin käytettyjä, kuosiltaan ehkä hieman vanhanaikaisia pukuja huutokaupoissa. Monesti perikunta realisoi täten vainajan vaatteet rahaksi. Toisinaan vaatteet lähetettiin jopa Tukholmaan huutokaupattaviksi, ehkä paremman ansion toivossa. Huutokaupoissa vaatteet siirtyivät useinmiten arvoastetta alemmas sosiaalisessa portaikossa. Näin muodin kiertokulku jatkui entistä laajempiin piireihin. Varsinkin käsityöläiset huusivat usein vaimolleen muotipukuja huutokaupoista. Vuosisadan lopulla ilmoitettiin Abå Tidningar -lehdessä mm. myytävistä muotipuvuista. 3.7.1797 tarjottiin esimerkiksi melkein uutta, viimeisen muodin mukaista harmaata taftipukua.

Kuten jo 1600-luvulla, Turussa toimi maistraatin luvalla 1700-luvullakin ammattimaisia vanhojen vaatteiden kaupustelijattaria, jotka maksoivat oikeudesta pitää torilla kaupustelijantuolia. Monesti köyhät leskivaimot ansaitsivat näin niukan toimeentulonsa. Piika Greta Lenningia syytettiin 1781 siitä, että hän oli kesämarkkinoiden aikana kaupitellut luvatta vaatteita torilla.

Omat tarwe=calut

1700-luvun asu 1700-luvun asu

Aterimet

Aterimet

Aterimet

Aterimet

 • 1700-luvun aikalainen asu

  Sekä seuraavat aikalaiset ruokailuvälineet, mikäli halajatte baalin oikeassa hengessä:

 • lautanen joka olisi mielellään posliinia tai metallia. Myös saviastia tai puinen astia käy jos muuta ei löydy.

  Esimerkki täydellisistä posliiniastioista on Kristinehovin Kustaa III:n replika-astiasto joita voit ostaa paikan päällä 1700-luvun markkinoilta tai Rörstrandin Ostindia-sarja
 • veitsi, sekä mahdollisesti tuo uutuus, eli haarukka (kaksipiikkinen on oikea malli)
 • juoma-astia, pikari, tinatuoppi tai peltimuki, esim. tämä edullinen viinilasi Ikeasta.
 • parempi väki luonnollisesti varustautuu arvonsa mukaisesti. Köyhempi väki tulee toimeen sillä mitä löytää.
 • 1700-markkinoilta on paljon mahdollista löytää itselleen aikalaiset ruokailuvälineet, mutta silti kannattaa tuoda omat varmuuden vuoksi
 • aian-mucainen hywä iuhla-mieli

Kuinka pääsette perille

Ruutikellari

Wiaporin kartta suurempana

Kartalla: 1. Pirunkirkko, 4. Tenalji von Fersen, 5. Myllysali, 7. Ruutikellari, 8. Ravintola Suomenlinnan Panimo, 9. Suomenlinnan kioski, 10. Kauppa, 11. Ravintola Yläkerho, 12. Cafe Vanille, 17. Ravintola Chapman, 18. Kahvila Piper.

Suomenlinnan lautan aikataulut.

Kävelyreitti kartalla Tenalji von Ferseniin.

Kävelyreitti kartalla Pirunkirkkoon.

Kävelyreitti kartalla Ruutikellariin.

www.ytv.fi reittihaku Suomenlinnaan

Lautta lähtee kauppatorilta klo 11.20, jolla yleisö ehtii Suomenlinnan lauttarantaan sopivasti Joulun avajaisten lähtölaukaukseen. Paraatiin osallistujien esiintyjien täytyy saapua aiemmalla lautalla viimeistään klo 10.50. Mikäli olette tulossa vasta illaksi Joulu=baaliin, sopiva lautta lähtee kauppatorilta klo 16.40. Kävelymatkaa lauttarannasta Pirunkirkolle on noin 300 metriä (3 minuuttia), Tenalji von Ferseniin 800 metriä (11 minuuttia), Ruutikellariin on noin 1,1 km (15 minuuttia). Viimeiset lautat mantereelle lähtevät klo 23.40, 00.40, 01.20 ja 02.00.