Herrain=paiwat 22.9.1756

Cäyt.Cats. Audit:n tsto on cohteliaimmin ilmoittanut että syyskokous ottaa paickans siellä Sveaborgin Officerare klubilla sinä 22. p:nä syyskuuta kuluwaa wuotta, joca tänä wuonna saattuu perjantaixi.

Cocous=cutsu toimitetaan postimästaren wälityxin mutta jo nyt annetaan tiedoxi että ilmoittautumisia tilaisuuteen toiwotaan ennacollisesti Audit:n toimistoon.

Warsinaisen cocouxen jälestä tarjotaan caicille säädyille perinteinen baali. Tilaisuudessa on tällä tietoa tarjolla myös trahteerausta.