Joulu=baali ja Joulu=marckinat 2011

Wiaporin Joulu=baali 2011 www-sivut

Sweaborgs Jul=bal 2011 www-sida på Svenska

Sweaborg Christmas Ball 2011 www page in English

Facebook-sivu – Facebook sida – Facebook page

Iatcamme historiaa sijrtymällä ajasta aican ia järjestämällä toiset historian=harrastajien myyjäiset eli marckinat Wiaporissa. Cuten aicanansa Helsingforsin caupungisa on järjestedty marckinoita ja myyjäisiä, olcaat terwe=tulleet aica=cautemme marckinoille Wiaporiin 26.11.2011, samana päiwänä cuin Wiaporin Joulun aawajaisia wietetään, secä sen perästä Joulu=baalin wiedtoon tawoillemme ominaisella tyylillä Myllysalissa, Wiaporin linnoituxesa.

Arwoisad kollegamme Gustafs Skål tulewat jälleen Wiaporin Joulun awajaisiin. Heidän yhdistyxensä pitää mitä mainiointa Kristinehovin kartanoa secä Cafe 1790 -nimistä kahvilaa, iossa tarjolla on mitä caunein cadtaus sitä kiellettyä pahetta, kahwia, secä loistawa walicoima kahwi=leipiä, cackuja ja leiwonnaisia. Lisäxi Gustafs Skål tuottaa erinomaisen walicoiman erilaisia tuodteita, lasia, porsliinia, aterimia, cankaida niin puu=willasta cuin silkistä, ym. ym. Näitä tuodteita he owat lupautuneet tuoda nähtäwille, yhdä=lailla cuin caupan cäynnin cohdeixi, eli myytäwäxi, cuin myös walicoiman erilaista waatedta, wiuhkaa, ynnä muuta mieltä=cijhodtawaa tarwicedta, ioita joscus on nijn waicea täsdä maasta löytää.

Jodtemme jää toisexi, on meillä Suomen=maasa myös tarjodtawaa. Mm. Föreningen Brage tuo nähtäwäxi, ynnä myytäwäxi parhaan walicoimansa kenkiä, nijn miesten cuin naisten pitciä polwisuckia, solcia, kankaita, lankoja, ym. ym. mitä caickea mitä heillä oncan tarjota. Samoin muijta osallitujia on tulossa iotca owat tässä lijan monet lueteltawaxi.

Yhdä=lailla marckinat owat awoimet caikille historian=harrastajille, joilla on jotain tarjolle asedta. Tuo wanhat tuohi=wirsusi, tai colmi=colckasi, tai culuneet mudta pestyt ja paicadut waate=cappaleet myyntiin, eli ciertoon. Myöscin ciriat ym. historian aiheita cäsidtelewä materiaali on terwe=tulludta (elocuwat, musijcki, ym.). Myynti=pöytä on ilmainen jäsenille. Ilmoidtautuca etu=cäteen osoitteeseen info[at]hww[piste]fi nijn woimme jaca pöytiä.

Marckinoille on caikilla wapaa pääsy ja ne alcawat puolilta päiwin Wiaporin Joulun awajaisten yhteydessä ja päädtywät kello wijsi.

Tämän jälestä alcaen cello wiisi hummaamme huoletta perinteisen Joulu=baalimme muodossa. Aica=cauden pelit ja leicit lennädtäcöt mielemme 1700-luwulle eläwäisen musijkin ia pienen joulu=cadtauxen wircistäessä mielemme. Iocainen tuocon hencilö=cohdaiset ruocailu=wälineensä cuten myös omat juomansa. Baali on yxityis=tilaisuus ja awoin wain ennacko=ilmoittautuneille jäsenille.