Linnoituxen Joulun Awaus, 1700-luwun Marckinat ja Joulu=Baali 2013

Haluamme Teidät terwetulleixi toiwotta lauantaina 30. Marras=Cuuda Wiaporin Linnoituxen Joulun Awauxeen: jonka perästä 1700-luwun marckinoille: ynnä sen perästä ilta=wijden kellon lyömällä historian=harrastajien Tenalji von Fersenissä wietettäwän Joulu=Baalijn saapuwaxi.

Iatcamme historiaa sijrtymällä ajasta aican ia järjestämällä toiset historian=harrastajien myyjäiset eli marckinat Wiaporissa. Cuten aicanansa Helsingforsin caupungisa on järjestedty marckinoita ja myyjäisiä, olcaat terwe=tulleet aica=cautemme marckinoille Wiaporiin 30.11.2013, samana päiwänä cuin Wiaporin Joulun aawajaisia wietetään, secä sen perästä Joulu=baalin wiedtoon tawoillemme ominaisella tyylillä Wiaporin linnoituxesa.

Yhdä=lailla marckinat owat awoimet caikille historian=harrastajille, joilla on jotain tarjolle asedta. Tuo wanhat tuohi=wirsusi, tai colmi=colckasi, tai culuneet mudta pestyt ja paicadut waate=cappaleet myyntiin, eli ciertoon. Myöscin ciriat ym. historian aiheita cäsidtelewä materiaali on terwe=tulludta (elocuwat, musijcki, ym.). Myynti=pöytä on ilmainen jäsenille. Ilmoidtautuca etu=cäteen osoitteeseen info[at]hww[piste]fi nijn woimme jaca pöytiä.

Marckinoille on caikilla wapaa pääsy ja ne alcawat puolilta päiwin Wiaporin Joulun awajaisten yhteydessä ja päädtywät kello wijsi.

Tämän jälestä alcaen cello wiisi hummaamme huoletta perinteisen Joulu=baalimme muodossa. Aica=cauden pelit ja leicit lennädtäcöt mielemme 1700-luwulle eläwäisen musijkin ia pienen joulu=cadtauxen wircistäessä mielemme. Iocainen tuocon hencilö=cohdaiset ruocailu=wälineensä cuten myös omat juomansa. Baali on yxityis=tilaisuus ja awoin wain ennacko=ilmoittautuneille jäsenille.

Linnoituxen Joulu=baali 2013 www-sivut

Sweaborg Fortress Christmas Ball 2013 web page in English