Seurasaaren Joulu Antin talolla 14.12.2014

ANTIN TALON 1700-LUWUN JOULU SEURASAAREN JOULUPOLULLA SUNNUNTAINA 14.12.2014 KLO 12-17!

Antin talon isäntä on cutsunut caupuncimme porwarit sekä musketöörit ynnä piiat ja rengit wiettämään joulua 1700-luwun tyyliin Seurasaaren Antin talolle kello 12-17. Pöytä on catedtu walcoisin liinoin ia tupa lämmitedty erityisesti meitä warten.

Yleisöllä on samalla lupa ihastella wanhan ajan joulun wiettoamme talon ackunoista.

Saapucamme paicalle hywissä ajoin jo puolilta päiwin, iodta saamme ajoissa pöydän coriaxi. Joulupuurot, pullat, cahwit ia hehcu=wiini owat walmiina Antin talon puolesta. Toiwomme, edtä otadte mucan caicki pelit ia leicit, tanssit ia soittopelit, iotca meidän seurapiiriämme joulun wietossa ilahdutta woiwat. Tawan mucan iocainen otta myöscin tarwittawat omat astiat eli ruocailu=wälinet, ynnä muut ewäät, ioita saatadte tahtoa naudtia pöydän ääressä.

Historianharrastajien toiwotan näyttäytywän myös pihapiirin ulcopuolella yleisölle, secä waelta cartanon ja pappilan ympäristössä halunsa mucan esidtäen nijtä näytöxiä mitä mielen tule.

Asu on 1700-luwun sotilaan, porwarin tai rawhan pucu. Fijnisti saa puceutua, mudta cysymyxessä ei ole aatelisten baali, ioten ios suincin mahdollista, ei ylimystön asuja.

Ottaca mucan myös pieni lahja pukinkonttiin, arwonsa olewa noin wiiden riikintaalerin werran.

Toiwomme että caicki lähtewät mucan runsaslucuisna!