Warus=inventointi

Cosceva Waruswäen Asuia, Warusesineitä ja Aseita

Corcean ja cunnoitetun Cuningan rust=eli Waruswaraston Ylihoitaian Cehotuxesta pyydetän ia peräncuulutetan jocaista sotilasta, niin officerareita, ali=upseereita, corpraaleja yhtä hywin cuin mousqueteerareitacin ilmiantaman warustuxensa nycytila tällä lomacella (rasdimalla aina kohdallens) ja tuomalla eli toimittamalla furirille:

Esine eli Waruste

Oma 

Laina 

Puuttuwat 

 

 

 

Ulosannettu siltä corkialt’ Raadilt’ cuin myös Puheen=Johtajalt’ Caupungin Corkealta Pormestarilta helsingforssis sinä 1. päivänä Syys=Cuuta A.D. 2006.
Trycatty Helsingin Wanhalt’ Waruswäelt’ ia Kaupungin Hyvilt’ Asuckailt’ samana Ajas’Aican Cäytännollisestä catroin Auditöörin Toimistosa.