Wiaporin Joulun Awaus, 1700-luwun Marckinat ja Joulu=Baali 2012

Haluamme Teidät terwetulleixi toiwotta lauantaina 1. Joulu=Cuuda Wiaporin linnoituxen Joulun Awauxeen: jonka perästä 1700-luwun marckinoille: ynnä sen perästä ilta=wijden kellon lyömällä historian=harrastajien Cruunun linnasa eli Pirun=kirkosa wietettäwän Joulu=Baalijn saapuwaxi.

Wiaporin Joulu=baali 2012 www-sivut

Sweaborg Christmas Ball 2012 web page in English

Iatcamme historiaa sijrtymällä ajasta aican ia järjestämällä toiset historian=harrastajien myyjäiset eli marckinat Wiaporissa. Cuten aicanansa Helsingforsin caupungisa on järjestedty marckinoita ja myyjäisiä, olcaat terwe=tulleet aica=cautemme marckinoille Wiaporiin 1.12.2012, samana päiwänä cuin Wiaporin Joulun aawajaisia wietetään, secä sen perästä Joulu=baalin wiedtoon tawoillemme ominaisella tyylillä Wiaporin linnoituxesa.

Arwoisad kollegamme Gustafs Skål tulewat jälleen Wiaporin Joulun awajaisiin. Heidän yhdistyxensä pitää mitä mainiointa Kristinehovin kartanoa secä Cafe 1790 -nimistä kahvilaa, iossa tarjolla on mitä caunein cadtaus sitä kiellettyä pahetta, kahwia, secä loistawa walicoima kahwi=leipiä, cackuja ja leiwonnaisia. Lisäxi Gustafs Skål tuottaa erinomaisen walicoiman erilaisia tuodteita, lasia, porsliinia, aterimia, cankaida niin puu=willasta cuin silkistä, ym. ym. Näitä tuodteita he owat lupautuneet tuoda nähtäwille, yhdä=lailla cuin caupan cäynnin cohdeixi, eli myytäwäxi, cuin myös walicoiman erilaista waatedta, wiuhkaa, ynnä muuta mieltä=cijhodtawaa tarwicedta, ioita joscus on nijn waicea täsdä maasta löytää.

Yhdä=lailla marckinat owat awoimet caikille historian=harrastajille, joilla on jotain tarjolle asedta. Tuo wanhat tuohi=wirsusi, tai colmi=colckasi, tai culuneet mudta pestyt ja paicadut waate=cappaleet myyntiin, eli ciertoon. Myöscin ciriat ym. historian aiheita cäsidtelewä materiaali on terwe=tulludta (elocuwat, musijcki, ym.). Myynti=pöytä on ilmainen jäsenille. Ilmoidtautuca etu=cäteen osoitteeseen info[at]hww[piste]fi nijn woimme jaca pöytiä.

Marckinoille on caikilla wapaa pääsy ja ne alcawat puolilta päiwin Wiaporin Joulun awajaisten yhteydessä ja päädtywät kello wijsi.

Tämän jälestä alcaen cello wiisi hummaamme huoletta perinteisen Joulu=baalimme muodossa. Aica=cauden pelit ja leicit lennädtäcöt mielemme 1700-luwulle eläwäisen musijkin ia pienen joulu=cadtauxen wircistäessä mielemme. Iocainen tuocon hencilö=cohdaiset ruocailu=wälineensä cuten myös omat juomansa. Baali on yxityis=tilaisuus ja awoin wain ennacko=ilmoittautuneille jäsenille.